استعلام قیمت

اطلاعات محصول
تنظیمات صفحه

45D ELBOW NPT #3000 سایز 3/8

45D ELBOW NPT #3000 سایز 3/8

نام محصول

45D ELBOW NPT #3000

سایز

3/8

دسته محصول

45D ELBOW NPT #3000

سایز های دیگر

1/4 – 1/2 – 3/4 – 1 – 11/4 – 11/2 – 2 – 21/2 – 3 – 4
قابل ذکر است تمامی سایز ها درای ویژگی ها و قیمت متفاوت است .

45D ELBOW NPT #3000 سایز 4

مشاهده
45D ELBOW NPT #3000 سایز 3

مشاهده
45D ELBOW NPT #3000 سایز 21/2

مشاهده
45D ELBOW NPT #3000 سایز 2

مشاهده
45D ELBOW NPT #3000 سایز 11/2

مشاهده
45D ELBOW NPT #3000 سایز 11/4

مشاهده