استعلام قیمت

اطلاعات محصول
تنظیمات صفحه

CROSS NPT #3000 سایز 11/4

CROSS NPT #3000 سایز 11/4

نام محصول

CROSS NPT #3000

سایز

11/4

دسته محصول

CROSS NPT #3000

سایز های دیگر

3/8 – 1/2 – 3/4 – 1 – 1/4 – 11/2 – 2 – 21/2 – 3 – 4
قابل ذکر است تمامی سایز ها درای ویژگی ها و قیمت متفاوت است .

CROSS NPT #3000 سایز 2

مشاهده
CROSS NPT #3000 سایز 11/2

مشاهده
CROSS NPT #3000 سایز 1

مشاهده
CROSS NPT #3000 سایز 3/4

مشاهده
CROSS NPT #3000 سایز 1/2

مشاهده
CROSS NPT #3000 سایز 3/8

مشاهده