استعلام قیمت

اطلاعات محصول
تنظیمات صفحه

FULL COUPLING NPT #6000 سایز 1/4

FULL COUPLING NPT #6000 سایز 1/4

نام محصول

FULL COUPLING NPT #6000 سایز 1/4

سایز

1/4

دسته محصول

FULL COUPLING NPT #6000

سایز های دیگر

3/8 – 1/2 – 3/4 – 1 – 11/4 – 11/2 – 2 – 21/2 – 3 – 4
قابل ذکر است تمامی سایز ها درای ویژگی ها و قیمت متفاوت است .

FULL COUPLING NPT #6000 سایز 4

مشاهده
FULL COUPLING NPT #6000 سایز 3

مشاهده
FULL COUPLING NPT #6000 سایز 21/2

مشاهده
FULL COUPLING NPT #6000 سایز 2

مشاهده
FULL COUPLING NPT #6000 سایز 11/2

مشاهده
FULL COUPLING NPT #6000 سایز 11/4

مشاهده