استعلام قیمت

اطلاعات محصول
تنظیمات صفحه

HALF COUPLING NPT #6000 سایز 2

HALF COUPLING NPT #6000 سایز 2

نام محصول

HALF COUPLING NPT #6000

سایز

2

دسته محصول

HALF COUPLING NPT #6000

سایزهای دیگر

3/8 – 1/4 – 3/4 – 1 – 11/4 – 11/2 – 1/2 – 21/2 – 3 – 4
قابل ذکر است تمامی سایز ها دارای ویژگی ها و قیمت متفاوت است .

HALF COUPLING NPT #6000 سایز 4

مشاهده
HALF COUPLING NPT #6000 سایز 3

مشاهده
HALF COUPLING NPT #6000 سایز 21/2

مشاهده
HALF COUPLING NPT #6000 سایز 11/2

مشاهده
HALF COUPLING NPT #6000 سایز 11/4

مشاهده
HALF COUPLING NPT #6000 سایز 1

مشاهده