استعلام قیمت

اطلاعات محصول
تنظیمات صفحه

HALF COUPLING SW #3000 سایز 1/2

HALF COUPLING SW #3000 سایز 1/2

نام محصول

HALF COUPLING SW #3000

سایز

1/2

دسته محصول

HALF COUPLING SW #3000

سایز های دیگر

3/8 – 1/4 – 3/4 – 1 – 11/4 – 11/2 – 2 – 21/2 – 3 – 4
قابل ذکر است تمامی سایز ها درای ویژگی ها و قیمت متفاوت است .

HALF COUPLING SW #3000 سایز 4

مشاهده
HALF COUPLING SW #3000 سایز 3

مشاهده
HALF COUPLING SW #3000 سایز 21/2

مشاهده
HALF COUPLING SW #3000 سایز 2

مشاهده
HALF COUPLING SW #3000 سایز 11/2

مشاهده
HALF COUPLING SW #3000 سایز 11/4

مشاهده