استعلام قیمت

اطلاعات محصول
تنظیمات صفحه

HEX BUSHING NPT A105 سایز 11/4

HEX BUSHING NPT A105 سایز 11/4

نام محصول

HEX BUSHING NPT A105

سایز

11/4

دسته محصول

HEX BUSHING NPT A105

سایز های دیگر

3/8 – 1/2 – 3/4 – 1 – 1/4 – 11/2 – 2 – 21/2 – 3 – 4
قابل ذکر است تمامی سایز ها درای ویژگی ها و قیمت متفاوت است .

HEX BUSHING NPT A105 سایز 4

مشاهده
HEX BUSHING NPT A105 سایز 3

مشاهده
HEX BUSHING NPT A105 سایز 21/2

مشاهده
HEX BUSHING NPT A105 سایز 2

مشاهده
HEX BUSHING NPT A105 سایز 11/2

مشاهده
HEX BUSHING NPT A105 سایز 1

مشاهده