استعلام قیمت

اطلاعات محصول
تنظیمات صفحه

HEX PLUG NPT #3000 سایز 3

HEX PLUG NPT #3000 سایز 3

نام محصول

HEX PLUG NPT #3000

سایز

3

دسته محصول

HEX PLUG NPT #3000

سایز های دیگر

3/8 – 1/4 – 3/4 – 1 – 11/4 – 1/2 – 2 – 21/2 – 11/2 – 4
قابل ذکر است تمامی سایز ها دارای ویژگی ها و قیمت متفاوت است .

HEX PLUG NPT #3000 سایز 4

مشاهده
HEX PLUG NPT #3000 سایز 21/2

مشاهده
HEX PLUG NPT #3000 سایز 2

مشاهده
HEX PLUG NPT #3000 سایز 11/2

مشاهده
HEX PLUG NPT #3000 سایز 11/4

مشاهده
HEX PLUG NPT #3000 سایز 1

مشاهده