استعلام قیمت

اطلاعات محصول
تنظیمات صفحه

RED COUPLING SW #6000 سایز 11/2

RED COUPLING SW #6000 سایز 11/2

نام محصول

RED COUPLING SW #6000

سایز

11/2

دسته محصول

RED COUPLING SW #6000

سایز های دیگر

3/8 – 1/4 – 3/4 – 1 – 11/4 – 1/2 – 2 – 21/2 – 3 – 4
قابل ذکر است تمامی سایز ها دارای ویژگی ها و قیمت متفاوت است .

RED COUPLING SW #6000 سایز 2

مشاهده
RED COUPLING SW #6000 سایز 1

مشاهده
RED COUPLING SW #6000 سایز 3/4

مشاهده