استعلام قیمت

اطلاعات محصول
تنظیمات صفحه

ROUND PLUG NPT #3000 سایز 1/2

ROUND PLUG NPT #3000 سایز 1/2

نام محصول

ROUND PLUG NPT #3000

سایز

1/2

دسته محصول

ROUND PLUG NPT #3000

سایز های دیگر

3/8 – 1/4 – 3/4 – 1 – 11/4 – 11/2 – 2 – 21/2 – 3 – 4
قابل ذکر است تمامی سایز ها درای ویژگی ها و قیمت متفاوت است .

ROUND PLUG NPT #3000 سایز 3

مشاهده
ROUND PLUG NPT #3000 سایز 2

مشاهده
ROUND PLUG NPT #3000 سایز 11/2

مشاهده
SQUARE PLUG NPT #3000 سایز 2

مشاهده
ROUND PLUG NPT #3000 سایز 11/4

مشاهده
ROUND PLUG NPT #3000 سایز 1

مشاهده