استعلام قیمت

اطلاعات محصول
تنظیمات صفحه

STREET ELBOW NPT #3000 سایز 1/2

STREET ELBOW NPT #3000 سایز 1/2

نام محصول

STREET ELBOW NPT #3000

سایز

1/2

دسته محصول

STREET ELBOW NPT #3000

سایز های دیگر

3/8 – 1/4 – 3/4 – 1 – 11/4 – 11/2 – 2 – 21/2 – 3 – 4
قابل ذکر است تمامی سایز ها درای ویژگی ها و قیمت متفاوت است .

STREET ELBOW NPT #3000 سایز 2

مشاهده
STREET ELBOW NPT #3000 سایز 11/2

مشاهده
STREET ELBOW NPT #3000 سایز 11/4

مشاهده
STREET ELBOW NPT #3000 سایز 1

مشاهده
STREET ELBOW NPT #3000 سایز 3/4

مشاهده
STREET ELBOW NPT #3000 سایز 3/8

مشاهده